Szanowni Państwo,

Znajdujecie się na archiwalnej stronie Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Realizacja Strategii Politechniki Warszawskiej, a co za tym idzie dynamiczny rozwój organizacji oraz kompetencji środowiska naukowego, badawczego, administracyjnego i studentów naszej Uczelni ma szczególne znaczenie i oczywiste priorytety.

Dlatego też, zgodnie z Zarządzeniem nr 10/2023 Rektora Politechniki Warszawskiej z dn. 8 marca 2023r. od dnia 1 maja 2023r. Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii rozwinęło się w 3 odrębne jednostki:

=>   Centrum Projektów Rozwojowych (CPR)www.cpr.pw.edu.pl

=>   Centrum Innowacji (CINN)

=>   Dział Analiz Strategicznych (DAS)

Kompetencje poszczególnych jednostek wynikają z wymienionego powyżej Zarządzenia nr 10/2023.

Nowo powołane jednostki nadal mają swoją siedzibę w Budynku Rektorska4.

W sprawach związanych z infrastrukturą oraz wynajmem przestrzeni w Budynku Rektorska4 zapraszamy na stronę: www.rektorska4.pw.edu.pl

Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem nowych stron internetowych poszczególnych jednostek, które zostaną uruchomione do końca czerwca 2023 r.