Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej jest uczelnianym centrum kompetencyjnym dla usług doradztwa w zakresie patentów i praw autorskich.

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej jest jednostką, która prowadzi aktywną współpracę z otoczeniem biznesowym Uczelni.

Główne obszary działalności CZIiTT realizowane dla i we współpracy z biznesem
  • Transfer technologii do przemysłu – współpraca z biznesem.
  • Przygotowanie realizacji badań naukowych na potrzeby rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw.
  • Inkubacja spółek technologicznych.
  • Badania i analizy społeczne, produktowe i rynkowe.
  • Organizacja konferencji i wydarzeń.
  • Wynajem powierzchni konferencyjnej i coworkingowej