Projekt NERW 2 PW. Nauka-Edukacja-Rozwój-Współpraca stanowi kontynuację projektu NERW PW.

Wspólnym celem obu projektów jest poprawa jakości funkcjonowania Politechniki Warszawskiej zarówno w obszarze kształcenia, jak i zarządzania oraz dostosowanie oferty dydaktycznej Uczelni do potrzeb rynku pracy, poprzez wdrożenie kompleksowego programu działań na rzecz realizacji kształcenia zorientowanego na studenta. Realizacja Projektu przyczyni się do rozwijania kształcenia wykorzystującego praktyczne elementy nauczania połączonego z badaniami naukowymi.

Okres realizacji:
01.03.2019 -28.02.2023

Wartość projektu:
36 254 351,27 zł
Kwota dofinansowania: 
35 166 720,73 zł
(w tym wkład
Europejskiego Funduszu Społecznego:
30 555 167,25 zł)

Strona projektu:
www.nerw.pw.edu.pl

Zespół projektowy:
www.nerw.pw.edu.pl/kontakt

Koordynatorem projektu jest Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW.Uczestnicy projektu są objęci badaniem Bilansu Kompetencji, w celu określenia stanu ich kompetencji przed oraz po zakończeniu udzielania wsparcia. Badanie prowadzone jest przez Dział Badań i Analiz CZIiTT PW.


Projekt „NERW 2 PW. Nauka-Edukacja-Rozwój-Współpraca” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.