Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej jest uczelnianym centrum kompetencyjnym dla usług doradztwa w zakresie patentów i praw autorskich.

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej świadczy usługi wewnętrzne na potrzeby pracowników naukowych, dydaktycznych, studentów, a także jednostek Uczelni.

Główne obszary działalności CZIiTT realizowane na potrzeby środowiska Uczelni
  • Komercjalizacja badań naukowych – ochrona własności intelektualnej.
  • Rozwijanie przedsiębiorczości akademickiej – preinkubacja i inkubacja spółek technologicznych.
  • Transfer technologii do przemysłu – współpraca z biznesem.
  • Badania i analizy społeczne, produktowe i rynkowe.
  • Rozwijanie kreatywności i kompetencji biznesowych pracowników naukowych, doktorantów i studentów.
  • Rozwijanie kompetencji dydaktycznych.
  • Organizacja konferencji i wydarzeń.
  • Wynajem powierzchni konferencyjnej i coworkingowej.