Potrzeby zespołów naukowych oraz jednostek uczelni w obszarach badań i analiz realizowane są przez interdyscyplinarny zespół badaczy posiadający duże doświadczenie w badaniach naukowych i komercyjnych.

Wiedza i kompetencje z zakresu socjologii, ekonomii, psychologii, informatyki, polityki społecznej i nauk o kulturze pozwalają zespołowi badawczem CZIiTT realizować szereg badań w zakresie:

 • Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej
  • diagnoza sposobów rozumienia cech i kompetencji w obszarze przedsiębiorczości,
  • zapotrzebowanie na usługi i produkty wraz z definiowaniem grup odbiorców,
  • badania rynku i konkurencji
  • badania oraz testowanie produktów i usług.
 • Transfer technologii i innowacji
  • poszukiwanie istniejących problemów społecznych i rozwiązań technologicznych,
  • badania potrzeb i oczekiwań nauki i biznesu,
  • analiza procesu tworzenia innowacji,
  • kreatywne rozwiązywanie problemów (Design Thinking),
  • rozwój nowych produktów i usług (Service Design).
 • Procesy współpracy nauki z biznesem
  • Business Intelligence,
  • Customer Experience (UX),
  • badania rynkowe.
 • Procesy kreatywne i innowacje nietechnologiczne
  • badań społeczne i ekonomiczne z wykorzystaniem warsztatów i gier kreatywnych oraz procesu Design Thinking.
 • Obserwacja rynku pracy
 • Zarządzania jakością w szkolnictwie wyższym
  • jakość kształcenia w opinii otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni,
  • konsultacje koncepcji i programów kształcenia
  • potrzeby pracodawców zatrudniających absolwentów uczelni.
 • Badania foresight, konsultacje społeczne, ewaluacja i monitoring.

Szczegółowych informacji udziela
Dział Badań i Analiz
dba.cziitt@pw.edu.pl

dr Katarzyna Modrzejewska
Kierownik Działu Badań i Analiz
tel. +48 22 234 5978
katarzyna.modrzejewska@pw.edu.pl

Dariusz Parzych
Zastępca Kierownika Działu Badań i Analiz
tel. +48 22 234 1563
dariusz.parzych@pw.edu.pl

Raporty i publikacje