Poniżej znajdują się informacje dotyczące bezpieczeństwa pożarowego:

  • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego CZIiTT
  • Plany bezpieczeństwa pożarowego poszczególnych pięter
  • Mapa z kierunkami ewakuacji do miejsca zbiórki
  • Mapa dróg pożarowych do CZIiTT PW

Plany obiektu i mapy ewakuacyjne

Parter

1 piętro

2 piętro

3 piętro

4 piętro

5 piętro


Drogi pożarowe do CZIiTT PW

Mapa z kierunkiem ewakuacji do miejsca zbiórki