Do programu Preinkubacja zapraszamy wszystkie osoby lub zespoły, które mają pomysł na usługę lub produkt i chcą go rozwijać

Konstrukcja programu i jego zawartość pozwala na weryfikację założeń biznesowych, rozwój organizacyjny zespołu i przygotowanie uczestników do zawiązania spółki


Preinkubacja Etap I – weryfikacja założeń i zbudowanie modelu biznesowego
Preinkubacja Etap II – wsparcie w rozwoju kompetencji i założeniu spółki


Szczegółowych informacji udziela
Inkubator Innowacyjności
tel. +48 22 234 1430
inkubator.cziitt@pw.edu.pl


Etap 1

 • 8 spotkań warsztatowych i dodatkowe konsultacje eksperckie – pozwalające na weryfikację założeń i zbudowanie modelu biznesowego przyszłej spółki.
  • Problem i rozwiązanie.
  • Budowanie zespołu.
  • Lean Canvas.
  • Customer Development.
  • Marketing i sprzedaż.
  • Budowanie MVP.
  • Formy prawne biznesu i podatki w firmie.
  • Finansowanie, founders agreement.
  • Pitch, prezentacja inwestorska.

Finansowanie w ramach programu
Akcelerator PW – IDUB

Etap 2

W przypadku pozytywnej weryfikacji projektu biznesowego, możliwość kontynuacji prac w celu założenia spółki.

 • Indywidualne konsultacje kwestii prawnych i podatkowych.
 • Budowanie założeń finansowych spółki.
 • Finansowanie na stworzenie prototypu.
 • Wsparcie w uzgadnianiu z Uczelnią kwestii formalnych.

Finansowanie w ramach programu
Akcelerator PW – IDUB