Site Loader
KONTAKT
STRONA ARCHIWALNA - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW

Pragniemy zaprosić Państwa do udziału w opracowaniu drugiej edycji Katalogu usług B+R Politechniki Warszawskiej 2021. Celem projektu jest identyfikowanie oraz popularyzacja działalności zespołów prowadzących prace badawczo-rozwojowe w PW poprzez stworzenie katalogów je prezentujących.

Opracowania obejmą opisy działalności zespołów B+R funkcjonujących w ramach poszczególnych jednostek. Finalnym efektem prac będzie katalog ogólnouczelniany zawierający opisy wszystkich zespołów badawczych Politechniki Warszawskiej oraz raport z badania
„Diagnoza bieżących i perspektywicznych kierunków prac badawczo-rozwojowych na Politechnice Warszawskiej” (opracowany w ramach projektu NERW2).

Zespoły badawcze mogą przesyłać swoje zgłoszenie poprzez:

  1. wypełnienie formularza online: Katalog usług B+R PW_formularz zgłoszeniowy
    lub
  2. wypełnienie edytowalnego pliku: Formularz zgłoszeniowy

W przypadku wyboru drugiej formy zgłoszenia, prosimy o odesłanie dokumentu na adres: badania.cziitt@pw.edu.pl

Na zgłoszenia Zespołów badawczych czekamy do 31.03.2021 r.

Koordynatorem prac nad katalogiem jest p. Klaudyna Nowińska (DBA CZIiTT  PW).

Prosimy o zapoznanie się z Zasadami współpracy przy opracowaniu Katalogu usług B+R PW

Mamy nadzieję, że proponowana inicjatywa spotka się z zainteresowaniem z Państwa strony, a liczne zgłoszenia zespołów badawczych pozwolą na opracowanie jak najpełniejszego przeglądu możliwości współpracy, jakie oferuje Państwa Wydział i Politechnika Warszawska.

Post Author: Tomasz Turzyński