Site Loader
KONTAKT
STRONA ARCHIWALNA - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW

Rok 2020 był intensywnym czasem w funkcjonowaniu naszego Inkubatora. W związku z ograniczeniami wywołanymi przez COVID-19 zmuszeni zostaliśmy do przystosowania się do nowych realiów i przeniesienia większości procesów do strefy online. Nasze działania w dalszym ciągu skierowane były na wzmocnienie społeczności akademickiej (studenci oraz naukowcy) oraz młodych przedsiębiorców. Zaoferowaliśmy im kompleksową ofertę usług pozwalających na weryfikację, rozwój i skalowanie pomysłów biznesowych. Efekty działalności ININ w 2020 r. prezentujemy, opisując szczegółowo dwa obszary: Preinkubację oraz Inkubację, a także dodatkowe działania Inkubatora PW.

Liczba projektów biznesowych / osób wspartych w ramach preinkubacji: 24 projekty biznesowe / 91 osób

Liczba wszystkich godzin mentoringowych zrealizowanych w 2020 r.: 62

Liczba spółek wspieranych w 2020 r. przez Inkubator: 12


Preinkubacja

Ta ścieżka to propozycja dla wszystkich zainteresowanych szeroko rozumianą przedsiębiorczością. Wspieramy tych, którzy jeszcze nie mają pomysłu na własny biznes, ale biorą pod uwagę tę możliwość, oraz wszystkich zainteresowanych, którzy mają pomysł na usługę lub produkt i chcą nad nim popracować. Tej drugiej grupie proponujemy udział w kursie pozwalającym na weryfikację założeń pomysłu biznesowego. W ofercie Inkubatora mamy w tym momencie 4 programy skierowane do różnych grup odbiorców.

  1. W ostatnim roku uruchomiliśmy dwie edycje programu Akademia First Step. To kurs skierowanym do studentów Politechniki Warszawskiej zainteresowanych tematem tworzenia innowacji oraz zakładania i prowadzenia firmy. Uczestnicy zdobywają wiedzę dotyczącą technik walidacji i rozwijania projektów, oraz uzyskują odpowiedź na pytanie: jak od etapu pomysłu przejść do etapu zakładania firmy. W trakcie warsztatów uczą się krótko i konkretnie przedstawiać pomysł oraz zdobywają podstawową wiedzę dot. budowania modeli biznesowych dla projektów. W sumie wmijającym roku w Programie wzięło udział 28 studentów Politechniki Warszawskiej  z Wydziałów:  Mechatroniki, Zarządzania, Inżynierii Chemicznej i Procesowej,  Inżynierii Produkcji, Elektroniki i Technik Informacyjnych, Elektrycznego, Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, Samochodów i Maszyn Roboczych, Fizyki, oraz Chemicznego.
  2. Druga propozycja skierowana jest do tych, którzy już mają pomysł na biznes. W lipcu 2018 r. ININ rozpoczął realizację kursu Od pomysłu do projektu biznesowego wramach programu NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca. Wsparciem objęci zostali studenci Politechniki Warszawskiej posiadający pomysł na produkt lub usługę, który chcą zweryfikować jego poszczególne założenia oraz zbudować pierwszy prototyp. W 2020 r. opieką otoczyliśmy 18 osób spośród 26 chętnych w trakcie jednej edycji programu realizowanego w formule online.
    Studenci Wydziału: Inżynierii Materiałowej, Elektroniki i Technik Informacyjnych, Mechatroniki, Zarządzania, Elektrycznego, Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska oraz Architektury.
  1. W ramach programu 3 Misja Uczelni (start 2019 r.), realizujemy działania skierowane do szerszej grupy odbiorców – w tym naukowców i początkujących przedsiębiorców spoza środowiska akademickiego. W 2020 roku zrealizowaliśmy dwie edycje kursu Preinkubacja – Szybki start dla przedsiębiorczych. Łącznie w ostatnim roku wsparcie uzyskało 45 osób wybranych spośród ponad 112 chętnych.
  2. Ostatnim programem, nad którego przygotowaniem pracowaliśmy w ostatnim roku jest „Menadżer Start-upu”. Kurs stworzony, by odpowiedzieć na potrzebę wzmocnienia kompetencji studentów Politechniki Warszawskiej w zarządzaniu projektami biznesowymi o wysokim stopniu ryzyka. W ramach Programu uczestnicy dostaną przede wszystkim możliwość zwiększenia kompetencji dot. operacyjnego zarządzania firmą. W związku z tym kurs przewiduje organizację zajęć w formie wykładów i warsztatów w następujących obszarach: projektowanie i rozwój produktu; zwinne zarządzanie; sprzedaż i marketing; ekosystem start-up’ów i źródła finansowania; perfect investor pitch (in English).

Staramy się oferować uczestnikom programów preinkubacji specjalistyczną wiedzę z różnych obszarów. W celu umożliwienia im kontaktu z najlepszymi specjalistami, uruchomiliśmy program: Zostań ekspertem Inkubatora Innowacyjności Politechniki Warszawskiej! Rolą naszych partnerów jest wspieranie, doradzanie, a przede wszystkim dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. Mentoring obejmuje bezpośrednią pomoc w rozwoju, doradztwo i wymianę informacji. Z tej opcji korzystaliśmy, organizując konsultacje zainteresowanych podmiotów, zarówno w ramach pojedynczych, tematycznych spotkań, jak i w ramach pakietu (najczęściej 3-5 spotkań) oraz w trakcie ExpertDay (speed dating dla uczestników programów). Z konsultacji skorzystało 14 zespołów – udzielono im 30 godzin konsultacji. Rozpoczynamy też pracę ze spin-offami, które nie są lokatorami Inkubatora. Ze wsparcia skorzystały dwa spin-offy, wykorzystując 4 godziny konsultacji. Były to konsultacje, które pozwoliły im na zmierzenie się z nowymi obszarami działania i rynkami.

———

Inkubacja

W tym roku Inkubator Innowacyjności PW wsparł w rozwoju poniżej wymienione start-upy (lokatorzy ININ). W dalszym ciągu prowadzimy otwarty nabór dla technologicznych firm na początkowym etapie rozwoju. Zaproponowana formuła udostępniania powierzchni i dodatkowe działania pozwalają nam przyjmować pod swoje skrzydła nowe obiecujące start-upy.

Przez cały rok monitorowaliśmy postępy w działaniach B+R naszych firm. Przeprowadziliśmy rozmowy mające na celu poznanie wyzwań i problemów, z którymi spotykają się start-upy. W efekcie zaproponowaliśmy dodatkowe konsultacje np. w postaci spotkań z ekspertami ININ. Ponadto udzielaliśmy konsultacji badawczych – obszar Customer Development – opracowanie hipotez dotyczących produktu oraz przeprowadzanie badań dotyczących potrzeb klientów i użytkowników, a także rozpoznania rynku.  5 firm skorzystało ze spotkań z mentorami – łącznie 15 godzin konsultacji.

—————————————————–

Inkubator Innowacyjności Politechniki Warszawskiej (ININ) jest działem Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT PW). Jego działania skierowane są na wzmacnianie społeczności akademickiej i młodych przedsiębiorców w Warszawie poprzez dostarczenie im kompleksowej oferty usług pozwalających na weryfikację oraz rozwój i skalowanie pomysłów biznesowych.

Poniżej prezentujemy firmy wspierane w roku 2020 w ramach ścieżki Inkubacja:

Solace to firma technologiczna wdrażająca produkt optymalnego domu jednorodzinnego, którego produkcja jest możliwa do szybkiego skalowania. Dom SOLACE dzięki swoim właściwościom, optymalizacji energetycznej jak i cenie, jest rozwiązaniem, które pozwoli najbiedniejszym Europejczykom na wyjście z pułapki biedy i przyczyni się do polepszenia środowiska.

Spółka NanoStal dostarcza innowacyjne rozwiązania technologiczne w zakresie obróbki cieplnej stali. Technologie te prowadzą do wytworzenia nanokrystalicznej struktury wielofazowej w stali, co umożliwia osiągnięcie korzystnego kompromisu pomiędzy dużą wytrzymałością a plastycznością materiału przy minimalizacji odkształceń hartowniczych. Technologie spółki NanoStal pozwalają na wydłużenie żywotności elementów stalowych, zmniejszenie ich masy, obniżenie kosztów produkcji oraz stworzenie oryginalnych rozwiązań niemożliwych do wykonania przy zastosowaniu konwencjonalnych technologii obróbki cieplnej stali.
Zespół NanoStal zapewnia specjalistyczne usługi w zakresie badań i ekspertyz materiałowych. Ponadto, opracowuje parametry innowacyjnych procesów obróbki cieplnej, jak również konwencjonalnych zabiegów cieplnych, takich jak: hartowanie, ulepszanie cieplne stali, itp.

Inhire.io to  inteligentna platforma rekrutacyjna, zaprojektowana specjalnie dla ludzi z IT. Wykorzystując sztuczną inteligencję, odpowiednio dopasowuje aktywne oferty pracy do wybranych kandydatów. Dzięki temu znacznie ogranicza ilość ofert, które docierają do kandydatów, prezentując im jedynie te, które mogą ich realnie zainteresować. Zespół IT składa się z absolwentów PW.

Rozwiązaniem SmartLife Robotics są roboty nowej generacji, które dostosowują się do potrzeb i preferencji użytkownika oraz tworzą bezpieczne, stabilne i inteligentne środowisko. Obecny projekt poświęcony jest badaniu wczesnego rozwoju poznawczego dzieci za pomocą naturalnych interakcji robotycznych.

EduRoCo została założona z myślą opracowywania produktów i usług edukacyjnych na bazie prac B+R. Firma chce podnosić jakość polskiej edukacji dzięki wykorzystaniu najnowszych osiągnięć technologicznych.

Spółka The Code9 tworzy zaawansowane narzędzie analityczne w zakresie sprzedaży i dystrybucji produktów oraz usług na rynku e-commerce pod nazwą handlową AISELL. Producent lub dystrybutor może oprogramowanie synergicznie integrować z  istniejącymi już własnymi kanałami e-commerce jak również korzystać z niego, wykorzystując wybrane obce kanały sprzedażowe, posiadając jedynie produkt lub usługę.

MeWheel wyrównuje szanse i umożliwia szersze uczestnictwo osób z niepełnosprawnością ruchową w życiu społecznym. Tworzy najprostszy, funkcjonalny i estetyczny napęd, umożliwiający zasilenie dowolnego wózka manualnego. Napęd ten jest urządzeniem medycznym pozwalającym kompensować ograniczenia funkcjonalne w zakresie mobilności.

Spółka Autonomy Now zajmuje się systemami autonomicznymi w pojazdach ciężarowych i autobusach miejskich. Zaawansowane Systemy ADAS poziomu 2 rozpoznają pieszych i rowerzystów wokół pojazdu oraz umożliwiają ostrzeganie kierowcy przed zagrożeniami takimi jak zbyt niskie wiadukty i tunele. Spółka rozwija także technologie związane z automatycznym ładowaniem pojazdów elektrycznych za pomocą pantografów.

Up Fuel Cells opracowuje produkt, który odpowiada na potrzebę zrównoważonej i czystej energii w postaci generatora elektrycznego opartego o ogniwa wodorowe, pracującego jako dodatkowe źródło zasilania.

Wheelstair specjalizuje się w tworzeniu rozwiązań na pograniczu mechaniki, mechatroniki i robotyki. Jej celem jest tworzenie prostych i tanich rozwiązań, dzięki którym osoby niepełnosprawne będą mogły cieszyć się większą samodzielnością i swobodą w pokonywaniu barier architektonicznych.

Firma DoxyChain wprowadza innowacyjny sposób tworzenia, kontroli obrotu, odwoływania, przechowywania, a także zarządzania dokumentami. Na podstawie dokumentu pełnomocnictwa bada możliwość implementacji oraz zastosowania rozwiązania w obiegu dokumentów technologii rejestrów rozproszonych. Firma działa w branży LegalTech, InsuranceTech oraz szeroko określonej branży blockchain.

Dodatkowo Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej w Partnerstwie z Krajową Izbą Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji (Lider) oraz Instytutem Kreowania Przedsiębiorczości sp. z o.o. i Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. rozpoczęło przygotowania do realizacji projektu pt. Profesjonalizacja proinnowacyjnych usług doradczych partnerstwa Instytucji Otoczenia Biznesu Mazowsza w ramach projektu grantowego „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji”. Celem Projektu jest przeszkolenie pracowników i wdrożenie w CZIiTT usługi pn. Wycena – przygotowanie firmy pod inwestycje kapitałowe, która będzie polegać na kompleksowym badaniu kondycji przedsiębiorstwa jako badaniu „przedinwestycyjnym”. Rezultatem Projektu będzie umiejętność zebrania wszechstronnych informacji niezbędnych do wyceny wartości przedsiębiorstwa oraz przeprowadzenie kompleksowej usługi.

 

Post Author: Mac Ivan