Site Loader
KONTAKT
STRONA ARCHIWALNA - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW

Zamawiający: Politechnika Warszawska w ramach projektu „Mapa drogowa Politechniki Warszawskiej – w kierunku uczelni badawczej” (MNiSW) 

Zrealizowane badania w ramach projektu:

  • Realizacja projektów badawczych na Politechnice Warszawskiej (diagnoza i ocena procesu realizacji projektów badawczych na Politechnice Warszawskiej) 
  • Rozwój zawodowy pracowników (analiza i ocena kluczowych czynników dla rozwoju naukowego pracowników, w tym wpływ mobilności kadry naukowej na dorobek naukowy) 
  • Ewidencja celów, zadań i modelu działania uczelni (diagnoza obecnego stanu rozwoju Politechniki Warszawskiej w obszarach: kształcenie, badania naukowe i komercjalizacja wyników badań, współdziałanie jednostki z otoczeniem oraz organizacja i zarządzanie jednostką) 
  • Analiza wykorzystania w procesie kształcenia Otwartych Zasobów Edukacyjnych i propozycje rozwiązań oparte o najlepsze praktyki w tym zakresie 
  • Doskonalenie dwustopniowego procesu kształcenia w Politechnice Warszawskiej (wypracowanie wytycznych i rekomendacji do wdrożenia zmian, dostosowujących sposób organizacji kształcenia w Politechnice Warszawskiej do aktualnych wyzwań i trendów) 

 

Rezultaty: Wyniki badania posłużyły do opracowania wniosku w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (MNiSW) 

 

Post Author: Marcin Krajewski