Site Loader
KONTAKT
STRONA ARCHIWALNA - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW

oferta

W Dziale Badań i Analiz odbyło się pierwsze spotkanie z doktorantami Politechniki Warszawskiej. Dział Badań i Analiz jako komórka CZIiTT realizuje projekty naukowo-badawcze oraz usługi analityczno-badawcze w zakresie m.in.: zarządzania innowacjami, transferem technologii, przedsiębiorczości oraz obserwacji rynku pracy województwa mazowieckiego. Współpracuje z otoczeniem społeczno-gospodarczym uczelni oraz jednostkami organizacyjnymi uczelni w zakresie obejmującym wspólne przedsięwzięcia naukowo-badawcze i prace analityczne.

Pierwszymi gośćmi Działu Badań i Analiz byli doktoranci Wydziału Zarządzania. Na spotkaniu została zaprezentowana szczegółowa oferta współpracy  doktorantów z Działem Badań i Analiz CZIiTT tj.:

  • Przygotowanie i realizacja wspólnych działań naukowo-badawczych (granty i projekty finansowane z UE oraz środków krajowych).
  • Wsparcie w opracowaniu narzędzi badawczych w ramach badań prowadzonych na potrzeby pracy doktorskiej (m.in.: budowa kwestionariusza ankiety, scenariusza wywiadu, dobór próby badawczej).
  • Realizacja badań ilościowych/jakościowych (CAWI, CATI, PAPI, IDI).
  • Współuczestnictwo w konferencjach naukowych organizowanych w CZIiTT (prelekcja, udział w debatach, panelach eksperckich itd.).
  • Budowa kultury innowacyjności Politechniki Warszawskiej (design thinking jam, networking).
  • Możliwość korzystania z infrastruktury badawczej CZIiTT (fokusownia, stół interaktywny, oprogramowanie analityczne).

Kolejne spotkania z doktorantami już wkrótce.

Post Author: Mac Ivan