Dział Ochrony Własności Intelektualnej
tel. +48 22 234 7159
dowi.cziitt@pw.edu.pl


Tomasz Poczęsny
Kierownik Działu Ochrony Własności Intelektualnej

Kontakt: pok. 1.10
kom. +48 885 881 399
tel. +48 22 234 1467
tomasz.poczesny@pw.edu.pl

Magdalena Cybulska
Starszy Specjalista ds. Własności Intelektualnej

Kontakt: pok. 1.22
tel. +48 22 234 7159
magdalena.cybulska@pw.edu.pl

Krzysztof Raszplewicz
Główny Specjalista ds. Komercjalizacji

Kontakt: pok. 1.22
tel. +48 22 234 7159
krzysztof.raszplewicz@pw.edu.pl

Interdyscyplinarne wykształcenie i doświadczenie: doktor nauk chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, chemia kosmetyczna – Politechnika Warszawska, audyt wewnętrzny i kontrola finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych – Szkoła Główna Handlowa, technologie wiertnicze w udostępnianiu złóż i geoinżynierii – Akademia Górniczo-Hutnicza, 6-letnie doświadczenie w działach sprzedaży w korporacjach międzynarodowych, 6-letnie doświadczenie w jednostce sektora finansów publicznych, 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem, ponad 5-letnie doświadczenie przy realizacji projektu Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) na Politechnice Warszawskiej.
Odpowiada za proces transferu wiedzy i technologii zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi regulacjami w uczelni. Odpowiedzialny za współpracę z następującymi Wydziałami: Elektryczny, Fizyki, Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.

Krzysztof Maternicki
Specjalista ds. Komercjalizacji

Kontakt: pok. 1.22
tel. +48 22 234 7159
krzysztof.maternicki@pw.edu.pl

Gabriela Barcińska
Samodzielny Referent ds. Administracyjnych

Kontakt: pok. 1.22
tel. +48 22 234 7159
gabriela.barcinska@pw.edu.pl