Inkubator Innowacyjności
tel. +48 22 234 1473
inkubator.cziitt@pw.edu.pl


Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Łukasz-kółko-2-293x300.png

Łukasz Sztern
Kierownik Działu Brokerów Innowacji

Kontakt: pok. 1.11
tel. +48 22 234 1472
lukasz.sztern@pw.edu.pl

Od 2016 r. pracuje nad rozwojem Inkubatora Innowacyjności Politechniki Warszawskiej, który ma za zadanie wzmacniać społeczność akademicką i młodych przedsiębiorców w Warszawie poprzez dostarczenie im kompleksowej oferty usług, pozwalających na weryfikację, rozwój i skalowanie pomysłów biznesowych i firmy typu start-up.
Wcześniej jako pracownik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości koordynował działania i przedsięwzięcia PARP mające na celu wzmocnienie kompetencji pracowników ośrodków innowacji pn. „Skuteczne otoczenie innowacyjnego biznesu”. Realizował działania analityczne dotyczące działalności i efektywności IOB – takie jak Benchmarking Parków Technologicznych. Ze strony PARP współpracował z zespołem redakcyjnym raportu „Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce”. Był pomysłodawcą i nadzorował inicjatywy dotyczące budowania standardów zarządzania ośrodkami innowacji oraz jednolitą metodologią badania potrzeb i monitorowania satysfakcji klientów IOB.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Michal-o-1-300x300.jpg

Michał Chmielecki
Specjalista ds. Inkubatora

Kontakt: pok. 2.05
tel. +48 22 234 1430
michal.chmielecki@pw.edu.pl

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania jakością (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Certyfikowany Audytor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania. W Biurze ds. Rozwoju i Projektów Strategicznych Politechniki Warszawskiej odpowiadał za przygotowanie, realizację, rozliczenia i sprawozdawczość projektów UE.
Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu, koordynowaniu, realizacji i kontroli projektów współfinansowanych z UE, a także w kompleksowych audytach działalności operacyjnej przedsiębiorstw w zakresie badań celowości procedur, określania mechanizmów kontrolnych i systemu kluczowych wskaźników zarządzania. Brał udział w ocenie poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstw w celu redukcji kosztów, poprawy przepływu informacji oraz optymalizacji poziomu operacyjnego.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Jarek-kółko-300x293.png

Jarosław Chojecki
Specjalista ds. Inkubatora

Kontakt: pok. 2.05
tel. +48 22 234 1430
jaroslaw.chojecki@pw.edu.pl

Absolwent Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, badacz marketingowy, ewaluator, analityk, trener, doktorant w Szkole Głównej Handlowej.
Większość jego doświadczenia zawodowego związana jest z prowadzeniem badań marketingowych i społecznych. Brał udział lub kierował ponad 100 dużych projektów badawczych, w takich obszarach jak: zmiany w funkcjonowaniu i zarządzaniu instytucjami oraz firmami, współpraca nauki i biznesu, wyzwania szkolnictwa wyższego, rynek pracy, ekonomia społeczna, równość płci czy starzenie się społeczeństwa. Badania marketingowe dotyczyły głównie: postrzegania produktu (marki), analiz potencjału rynkowego (w tym segmentacja i badania cenowe), komunikacji z klientami (w tym reklamy) oraz procesów sprzedażowych.
Ostatnio głównym obszarem zainteresowań stały się kwestie związane z Customer Development, w ramach którego wspiera firmy i prowadzi szkolenia dla osób chcących założyć start-up. Ponadto zajmuje się takimi zagadnieniami jak: gotowość pomysłów do komercjalizacji, poziom gotowości technologicznej – TRL, rozwój przedsiębiorczości (w tym w ramach procesu preinkubacji i inkubacji), relacje nauki i biznesu (transfer wiedzy) oraz koszty transakcyjne procesów innowacji. W ramach pracy w Inkubatorze Innowacyjności PW zajmuje się wsparciem firm na rożnym etapie rozwoju. Odpowiada także za program mentoringowy Inkubatora.

Piotr Paluch
Specjalista ds. Inkubatora

Kontakt: pok. 2.05
tel. +48 22 234 1430
piotr.paluch@pw.edu.pl

Małgorzata Zych
Referent ds. Inkubatora

Kontakt: pok. 2.05
tel. +48 22 234 1430
malgorzata.zych@pw.edu.pl

Adam Woźniak
Referent ds. Inkubatora

Kontakt: pok. 2.05
tel. +48 22 234 1430
adam.wozniak4@pw.edu.pl