Site Loader
KONTAKT
STRONA ARCHIWALNA - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW

Zamawiający:  Stowarzyszenie Studentów BEST

Cel badania: 

Celem głównym badania „Pracodawca dla Inżyniera” było poznanie doświadczeń oraz oczekiwań studentów związanych z rynkiem pracy.

Cele szczegółowe:

  • Określenie doświadczenia studentów na rynku pracy oraz ich obecnej sytuacji zawodowej;
  • Poznanie opinii studentów o programie praktyk i staży;
  • Poznanie opinii studentów na temat warunków pracy;
  • Określenie źródeł wiedzy studentów o pracodawcach.

Rezultaty: Raport „Pracodawca dla Inżyniera” (2020) zawierający wyniki badania przeprowadzonego w okresie styczeń-marzec 2020 r. w ramach plebiscytu Pracodawca dla Inżyniera, odbywającego się z okazji 27. Inżynierskich Targów Pracy.

 

Raport do pobrania

 

Post Author: dariusz.parzych