Site Loader
KONTAKT
STRONA ARCHIWALNA - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW

Projekt FabSpace 2.0 jest wspólnym przedsięwzięciem międzynarodowego konsorcjum z 6 krajów w ramach Horyzont 2020. W Polsce w projekcie współpracują: Politechnika Warszawska oraz OPEGIEKA Sp. z o.o.

Więcej informacji o projekcie: https://www.cziitt.pw.edu.pl/projekt-fabspace-2-0/

Na potrzeby działań w FabSpace 2.0 realizowane są spotkania Space Science Shops. Ich celem jest zgromadzenie informacji dotyczącej problemów społecznych, których rozwiązanie jest możliwe z wykorzystaniem zasobów danych geoinformatycznych w dwóch obszarach:

  • rolnictwo,
  • inteligentne miasta.

Space Science Shops odbędą się w dniach 6-15 marca 2017 r. Spotkania będą prowadzone w formie moderowanej dyskusji zaproszonych ekspertów (wywiad fokusowy). Przedmiot rozmowy – obszary badawcze dotyczące zasobów danych geoinformatycznych, w tym satelitarnych:

  • stan wiedzy na temat tych zasobów;
  • główne problemy rolnictwa i inteligentnych miast, które można rozwiązać przy ich użyciu;
  • obecnie stosowane rozwiązania oraz możliwe usprawnienia.

Space Science Shops odbywać będą się w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa.

Przewidujemy przeprowadzenie 10 spotkań. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa. Szczególnie liczymy na udział:

  • pracowników urzędów centralnych i samorządowych,
  • przedsiębiorców,
  • przedstawicieli organizacji pozarządowych,
  • naukowców,
  • studentów i doktorantów.

Zastrzegamy sobie możliwość wyboru spośród wszystkich zgłoszeń osób zaproszonych do udziału w spotkaniach .

Space Science Shops realizuje Dział Badań i Analiz CZIiTT PW. Wiedza wypracowana podczas spotkań będzie przedmiotem dalszych prac w projekcie FabSpace 2.0.

Zgłoszenia i więcej informacji na temat Space Science Shops: Aleksandra Wycisk (CZIiTT PW): aleksandra.wycisk@pw.edu.pl

 

Post Author: Mac Ivan