Site Loader
KONTAKT
STRONA ARCHIWALNA - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW

Najlepszą wizytówką Uczelni są jej absolwenci. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami pierwszego etapu badania ścieżek sukcesu absolwentów PW!

Politechnika Warszawska prowadzi badania opinii absolwentów od 2013 r. Realizowaliśmy takie projekty jak: Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów czy Success Stories: Absolwenci PW. W ramach kolejnego etapu prac nasz Dział Badań i Analiz postanowił dowiedzieć się, jakie czynniki pomagały odnieść sukces osobom kończącym studia na naszej Uczelni.

Badaniu przyświecało założenie, że historie absolwentów są inspiracją i źródłem cennych informacji dla osób rozpoczynających naukę na PW.

W wyniku prac powstały imienne sylwetki osób, które osiągnęły sukces. Zaprezentowano sylwetki postaci, które wyraziły na to zgodę. Wszystkie informacje zgromadzone
w ramach badania wykorzystano na potrzeby opracowania raportów tematycznych.

Badanie Success stories. Absolwenci Politechniki Warszawskiej jest realizowane w trybie ciągłym. Zapraszamy do udziału w badaniu!

Kontakt: katarzyna.modrzejewska@pw.edu.pl

Prezentacje sylwetek zawodowych oraz raporty z badania są dostępne tutaj:

https://www.cziitt.pw.edu.pl/dla-pracownikow-pw/badania-i-analizy-na-potrzeby-zespolow-naukowych-i-uczelni/kariera-i-sukcesy-absolwentow-politechniki-warszawskiej/

Projekt „NERW 2 PW. Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Post Author: Tomasz Turzyński