Site Loader
KONTAKT
STRONA ARCHIWALNA - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW

Zamawiający: Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski, Urząd m. st. Warszawa, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (konsorcjum projektu finansowanego przez MEiN)

Cel: promocja badań i wyników prac naukowych prowadzonych na Politechnice Warszawskiej mogących przyczynić się do rozwiązywania istotnych problemów społecznych.

Rezultat: Cykl wywiadów “Nauka – Społeczeństwo. Naukowcy Politechniki Warszawskiej o wynikach badań rozwiązujących problemy społeczne”.

W rozmowie z przedstawicielkami Działu Badań i Analiz, 17 naukowców i naukowczyń z Politechniki Warszawskiej opowiada o prowadzonych przez siebie pracach i o tym, jak mogą się one przyczynić do rozwiązywania złożonych problemów społecznych Mazowsza oraz, szerzej, Polski i świata.

Opracowanie stworzone w ramach projektu „Społeczna odpowiedzialność nauki – od promocji po innowacje społeczne”, który jest finansowany z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Kliknij na okładkę, aby otworzyć publikację.

Post Author: Gabriela Holdanowicz