Site Loader
KONTAKT
STRONA ARCHIWALNA - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW

Zamawiający: Politechnika Warszawska, Uniwersytet Warszawski, Urząd m. st. Warszawa, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (konsorcjum projektu finansowanego przez MEiN)

Cel: identyfikacja elementów sukcesu, poznanie motywacji wyboru ścieżki zawodowej oraz diagnoza trudności i sposobów ich przezwyciężenia wśród absolwentek i absolwentów PW, którzy wykonują pracę naukową

Rezultat: Raport „Zawód: naukowiec. O sukcesie, motywacjach i trudnościach w pracy naukowej z perspektywy absolwentek i absolwentów Politechniki Warszawskiej”

Raport został opracowany na podstawie pogłębionych wywiadów z absolwentkami i absolwentami Politechniki Warszawskiej, którzy pracują w obszarze nauki. Do udziału w badaniu zostały zaproszone osoby, które prowadzą prace naukowo-badawcze w różnych dyscyplinach nauki. W raporcie zaprezentowany został sposób definiowania sukcesu przez naukowców oraz motywacje wyboru takiej drogi zawodowej. Opisano także trudności, z którymi mierzą się osoby pracujące w obszarze nauki. Raport zamykają rady dla osób rozpoczynających kariera naukową, poparte doświadczeniem badanych.  

Raport jest częścią cyklu publikacji opracowanych w ramach projektu „Społeczna odpowiedzialność nauki – od promocji po innowacje społeczne”, który jest finansowany z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.


Kliknij na okładkę, aby otworzyć publikację.

Post Author: Gabriela Holdanowicz