Site Loader
KONTAKT
STRONA ARCHIWALNA - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW

Pracodawca dla Inżyniera 2022

Zamawiający:

Stowarzyszenie Studentów BEST

Cel badania:

Celem głównym badania “Pracodawca dla Inżyniera” było poznanie losów, doświadczeń studentów związanych z pierwszymi krokami na rynku pracy.

Cele szczegółowe:

  • Doświadczenie na rynku pracy.
  • Odniesienie doświadczeń na rynku pracy do obecnej sytuacji związanej z pandemią.
  • Opinia studentów dotycząca zagadnień związanych z warunkami pracy.
  • Źródła wiedzy studentów o pracodawcach.
  • Najlepszy pracodawca dla inżyniera – opinia studentów.

Rezultaty:

W wyniku prac badawczych powstał raport “Pracodawca dla Inżyniera” oraz ranking pracodawców.

Raport do pobrania

Post Author: Mac Ivan