Site Loader
KONTAKT
STRONA ARCHIWALNA - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW

Poziom satysfakcji ze współpracy pracowników PW w obszarze naukowo-badawczym w 2020 r. wyniósł 64,7%. Dział Badań i Analiz realizuje właśnie drugą edycję „Badania obopólnej satysfakcji ze współpracy pracowników PW”, w ramach którego pracownicy PW ponownie proszeni są o ocenę różnych aspektów współpracy na PW. Celem badania jest diagnoza poziomu satysfakcji ze współpracy między pracownikami PW.

Wybrane wyniki pierwszej edycji badania dostępne są TUTAJ.

Badanie realizowane jest w ramach projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” – https://badawcza.pw.edu.pl/Aktualnosci/Druga-edycja-badania-satysfakcji-ze-wspolpracy-pracownikow-PW

Zachęcamy pracowników PW do wzięcia udziału w badaniu! Zaproszenia zostały wysłane na adresy mailowe pracowników PW dostępne w BIP. Jeśli pracownik nie otrzymał zaproszenia, może zgłosić chęć udziału w badaniu na adres:
badania.cziitt@pw.edu.pl


Post Author: Magda Matysiak